Thư cám ơn
Thứ năm, 07 Tháng 1 2016 05:31    In

THƯ CÁM ƠN

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Địa chất thủy văn Việt Nam nhiệm kỳ 3 (2015 – 2020) đã diễn ra tốt đẹp vào ngày 26 tháng 12 năm 2015 tại hội trường lớn Trường Đại học Mỏ Địa chất.
Để có được sự thành công đó trước hết là nhờ sự động viên và hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần của Quý vị đại biểu và Quý cơ quan.
Thay mặt Ban chấp hành trung ương hội Địa chất thủy văn Việt Nam nhiệm kỳ 3 chúng tôi xin gửi tới Quý vị lời biết ơn chân thành và xin được thứ lỗi vì những gì sơ xuất.
Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục được sự quan tâm giúp đỡ và hợp tác của Quý vị để hoạt động của Hội ngày càng hiệu quả hơn.
Trân trọng cám ơn./.

TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
HỘI ĐỊA CHẤT THỦY VĂN VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
PGS TS Đoàn Văn Cánh


Mục mới hơn:
Mục cũ hơn: